Врегулювання питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю

"BIOSCIENCE" Ltd. надає наступні послуги у врегулюванні питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю:

а) надання професійних консультацій з питань, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності;

б) досудове врегулювання спорів, пов'язаних з посяганнями на об'єкти інтелектуальної власності, підготовка претензій, участь в переговорах;

в) правовий аналіз ситуації і розробка найбільш ефективної стратегії захисту правовласника і відшкодування йому заподіяної шкоди;

г) представництво інтересів правовласників у патентному відомстві